Mā-muōi

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bāng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Mā-muōi găk Hók-ciŭ-chê gì ôi-dé. „“ sáik hŭ-uái cêu sê Mā-muōi.

Mā-muōi-kṳ̆ (馬尾區) sê Hók-ciŭ-chê â-dā̤ gì siŏh ciáh kṳ̆, iâ sê Hók-ciŭ gì ngū-kṳ̆ cĭ ék.

Hèng-céng kṳ̆-mĭk[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Mā-muōi-kṳ̆ â-dā̤ ô 1 ciáh gă̤-dô̤ gâe̤ng 3 ciáh déng:

  • Lò̤-sĭng gă̤-dô̤ (羅星街道)
  • Mā-muōi-déng (馬尾鎮)
  • Dìng-gĕ̤ng-déng (亭江鎮)
  • Lâu-giè-déng (琅岐鎮)