Mìng-chiăng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bāng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Mìng-chiăng găk Hók-ciŭ-chê gì ôi-dé. „“ sáik hŭ-uái cêu sê Mìng-chiăng.

Mìng-chiăng (閩清) sê Hók-ciŭ â-dā̤ gì siŏh ciáh gâing, iâ sê Mìng-dṳ̆ng sĕk-ék cĭ ék.