Gĭng-muòng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋
Gĭng-muòng-gâing

Gĭng-muòng-gâing (金門縣) sê Dṳ̆ng-huà Mìng-guók Hók-gióng-sēng â-dā̤ gì siŏh ciáh gâing, iâ sê ciā sēng gì hèng-céng dṳ̆ng-sĭng. Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók iâ gōng cê-gă dó̤i ciā gâing ô ciō-guòng, sŏng-buó ciā gâing sê iù Hók-gióngCiòng-ciŭ‎-chê guāng gì.