Chŏng-săng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bāng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Chŏng-săng găk Hók-ciŭ-chê gì ôi-dé. „“ sáik hŭ-uái cêu sê Chŏng-săng.

Chŏng-săng-kṳ̆ (倉山區) sê Hók-ciŭ-chê gì siŏh ciáh kṳ̆. Dŏng-ciŭ-dô̤ (中洲島) dó̤i-méng ô Dìng-săng (藤山, iâ hô̤ lā̤ Iĕng-dài-săng), gô-dā̤ hô̤ lā̤ „Chŏng-săng“, sê sṳ̆k Chŏng-săng-kṳ̆ guāng gì. Chŏng-săng-kṳ̆ ciā miàng-cê iâ sê téng cŭ-uái lì gì.

Chŏng-săng-kṳ̆ gô-dā̤ sê să̤-huŏng liāng-sê̤ṳ-guāng gì dê-huŏng, ô iā sâ̤ huăng-giāng lì cŭ-uái dêu, gó-chṳ̄ ô iā sâ̤ să̤-iòng gì gū-cék gâe̤ng gáu-dòng.

Hèng-céng kṳ̆-mĭk[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Chŏng-săng-kṳ̆ â-dā̤ ô 8 ciáh gă̤-dô̤ gâe̤ng 5 ciáh déng:

 • Chŏng-sèng gă̤-dô̤ (倉前街道)
 • Dĕ̤ng-sĭng gă̤-dô̤ (東升街道)
 • Dó̤i-hù gă̤-dô̤ (對湖街道)
 • Gĭng-săng gă̤-dô̤ (金山街道)
 • Lìng-gĕ̤ng gă̤-dô̤ (臨江街道)
 • Săng-chă-gă̤ gă̤-dô̤ (三叉街街道)
 • Siông-dô gă̤-dô̤ (上渡街道)
 • Hâ-dô gă̤-dô̤ (下渡街道)
 • Chŏng-săng-déng (倉山鎮)
 • Siàng-muòng-déng (城門鎮)
 • Gái-săng-déng (蓋山鎮)
 • Gióng-sĭng-déng (建新鎮)
 • Lòi-ciŭ-déng (螺洲鎮)